Pri povratku u Austriju moguće skraćivanje karantina

Prema saopštenju austrijske savezne vlade od 2. decembra 2020. godine, u okviru Uredbe o ulasku u zemlju, čije se donošenje očekuje, biće uređen ulazak u zemlju iz rizičnih zemalja, u koje spada i Srbija, za period od 19. decembra 2020. do 10. januara 2021. godine.

Lica koja ulaze iz rizičnog područja bi u tom slučaju morala da idu u karantin na 10 dana.

PCR test se može izvršiti nakon pet dana, što omogućava da se karantin prekine prije vremena ako je rezultat testa negativan.

Trenutno se radi na izradi izuzetaka, na primjer za putnike, koji putuju u poslovne svrhe i putnike koji redovno saobraćaju.

Osobe koje putuju u Austriju zbog planiranih važnih događaja u krugu porodice, poput vjenčanja i sličnog, ili radi neperiodične posjete životnom saputniku moraju za ulazak u zemlju da imaju lekarsko uvjerenje na engleskom ili njemačkom jeziku i pokazati da je molekularno-biološki test za SARS-CoV-2 negativan. U trenutku ulaska u zemlju molekularno-biološki test na koji se uvjerenje odnosi ne smije da bude stariji od 72 sata. . Ukoliko nije moguće priložiti lekarsko uvjerenje, osoba je dužna da se smjesta uputi u 10-dnevni karantin i da u roku od 48 sati organizuje PCR testiranje. Ukoliko je rezultat testa negativan, karantin se smatra okončanim.