Pfizer vakcine protiv Covid-19 ne sadrže haram sastojke

Nakon niza medijskih natpisa u kojima se Pfizer/BioNtech vakcine protiv virusa Covid19 određuju kao haram – nedozvoljene za muslimane, poznati američki časopis iz Njujorka Newsweek otkrio je, u razgovoru sa Salman Waqarom iz Britanske islamske zdravstvene asocijacije (BIMA) da najnovije Pfizer vakcine ne sadrže nikakve za muslimane nedozvoljene supstance.
Brojni doktori kao i “Healthcare products” agencija objavila je na svom zvaničnom sajtu da vakcina ne sadrži nikakve komponente životinjskog porijekla.
Dr Waqar je za Newsweek izjavio da je “halal aspekt Pfizer/BioNtech Covid-19 potvrđen od strane mnogih učenjaka sunijske i šitske škole kako u Britaniji tako i širom svijeta.”
Fetva o dozvoljenosti vakcine izdata je od poznatog muftije iz Engleske Yusuf Shabbira a potvrđena je od strane Shabbir Ahmeda i muftije Muhammed Tahira.

Kako bi se spriječile manipulacije na internetu o sadržaju vakcina protiv korona virusa, donosimo vam komoletnu listu sastojaka vakcine u prpizvodnji Pfizer/BioNtech-a:
COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2

The active substance is BNT162b2 RNA.

After dilution, the vial contains 5 doses, of 0.3 mL with 30 micrograms mRNA each.

This vaccine contains polyethylene glycol/macrogol (PEG) as part of ALC-0159

The other ingredients are:

ALC-0315 = (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)

ALC-0159 = 2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide

1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,5

Cholesterol

Potassium chloride

Potassium dihydrogen phosphate

Sodium chloride

Disodium hydrogen phosphate dihydrate

Sucrose

TUTINinfo.com

Za originalnu vijest posjetite: https://www.newsweek.com/fact-check-pfizer-covid-19-vaccine-halal-1555998?amp=1